Kategorier
Nyheter Uncategorized

Årsmøte 2010

buy glasses online Protokoll – Årsmøte – Bersagel vel lørdag 3. april klokken 11.00 Sak 1: Åpning – opptelling av stemmeberettigede Til stede: 50   Stemmeberettigede: 33 Sak 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Godkjent uten kommentarer Sak 3: Valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere Ordstyrer: Endre Lima Løvås Referent: Bjørn Roar Tollefsen Protokollunderskrivere: […]

Kategorier
Nyheter Uncategorized

Årsmøte 2009

Årsmøtet i Bersagel Vel ble holdt på påskeaften 11. april 2009 på bedehuset på Bersagel. Det var 47 personer tilstede, av disse var 35 stemmeberettigede. Endre Lima Løvås ønsket velkommen og hilste fra velforeningens leder Gunnar Handeland som beklaget at han var bortreist og derfor ikke kunne møte. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Endre ble […]