Kategorier
Nyheter Prosjekter VA

Erfaringsmøte om vann og avløp – 7. mars kl 18:00

Bersagel Vel inviterer til medlemsmøte om det å koble seg til offentlig vann og avløp, enten man gjør det som enslig hytte eller i samarbeid mellom nabohytter.

Vi får høre fra hytteeiere som har gjennomført prosjekter. De vil dele læringspunkter på godt og vondt. Vi vil også møte profesjonelle aktører. I tillegg forventer vi at alle deler sine erfaringer, eller kommer med spørsmål.

Vi ønsker velkommen Bersagel Vel sine medlemmer, men ønsker også nye medlemmer hjertelig velkommen!!!

Møtet arrangeres i Hagehuset som kneiser fint over parsellene i Våland kolonihage i Stavanger, like ved SuS.

Sted: http://www.vaalandkolonihage.com/hagehuset.html

Armauer Hansens vei 43, 4011 Stavanger

Bakgrunn:

Mange av dere har forstått at Sandnes Kommune vil kreve at hytter som har innlagt vann også kobler seg til kommunalt anlegg for å bli kvitt avløpet. Mange har sikkert også sett artiklene i Stavanger Aftenblad i nyere tid.

Målsetningen med dette møtet er å skape en arena for erfaringsutveksling mellom hyttefolk. Dette er ikke et møte med Kommunen eller leverandører, men mellom oss hytteeiere.

Plan for møtet:

Vi har vært så heldige å få representanter for to hyttefelt, som allerede har gjennomført prosjekt sammen: Kattaberget (Rode 1 i Bersagel Vel) og Gullmyråsen (Rode 4 i Bersagel Vel). I tillegg stiller rådgivende ingeniør Jacob Aarsheim, som har hjulpet flere prosjekter fra planlegging til gjennomføring. Og selvfølgelig stiller styret i Bersagel Vel, som har fulgt denne saken gjennom flere år.

Vi vil dele møtet i to:

Del 1: Erfaringsoverføring fra folk som har gjennomført prosjekter (1 time)

Del 2: Diskusjon, erfaringsutveksling og spørsmål (1 time)

I Del 1 vil innledere prøve å dekke temaer som:

  • Om etableringsfasen og organisasjonsform
  • Avtaler mellom hytteeiere
  • Prosjektledelse
  • Teknisk utførelse og krav
  • Kommunen – samarbeid og forventninger
  • Økonomisk ordning og oppfølging
  • Oppfølging av entreprenør
  • Gode og uheldige læringspunkter

 

Innledere er:

Tor Aarsheim Halvorsen og Jan Edvard Olsen fra Kattaberget

Einar Bru og Lise Kaspersen fra Gullmyråsen

Rådgivende ingeniør Jacob Aarsheim

Møteleder: Johan Wigestrand (styremedlem, Rode 3)

Vi ønsker hyttefolk på Bersagel velkommen, både eksisterende medlemmer av Bersagel Vel og nye!

Styret i Bersagel Vel:
Åge Jørgensen, Kjell Børge Berntsen (Rode 1), Lill Qvigstad og Endre Lima Løvås (Rode 2),
Johan Wigestrand og Bjørn Roar Tollefsen (Rode 3, Alf Aarthun og Lise Kaspersen (Rode 4).