Bersagel Hytteeierforening

Velkommen til Bersagel Hytteeierforening – en av de store hytteeierforeningene i Sandnes med rundt 150 medlemmer. Foreningen har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som hytteeiere. Foreningen het i alle år Bersagel Vel, så det navnet vil forekomme mange steder fortsatt

Bersagel Hytteeierforening på Facebook

Bersagel

Nye medlemmer oppfordres til å melde seg inn snarest, og vil dermed få innkalling til årsmøtene.