Styret

Nytt styre ble valgt på årsmøtet 28. mai 2022.

STYRET:

Leder: Endre Lima Løvås, endre.lovas(at)lyse.net

Rode 1:

Stein Rune Rødne
og her trenger vi ett styremedlem til

Rode 2:

Lill Qvigstad, lill.qvigstad(at)gmail.com

Endre Lima Løvås, endre.lovas(at)lyse.net

Rode 3:

Johan Wigestrand, johan.wigestrand(at)ostraadtror.no

Bjørn Roar Tollefsen, bjoar(at)bjoar.no

Rode 4:

Ole Christian Endresen, ole.c.endresen(at)lyse.net

Rolf Terje Kvam, rtk(at)kvamdata.no